Word vriend van Stichting Leergeld Zuidwest Friesland!

Wil jij ook dat alle kinderen kunnen meedoen?

Leergeld ZWF heeft als doelstelling dat er aandacht en ondersteuning is voor kinderen van ouders met geldzorgen in de vorm van giften in natura. Kinderen krijgen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Want nu meedoen is straks meetellen!

Er wordt vaak een beroep gedaan op Leergeld ZWF. De donateurs/vrienden van Leergeld ZWF zorgen ervoor dat wij een breed pakket aan voorzieningen kunnen aanbieden. Daarnaast ontvangt de stichting subsidie van de gemeenten en soms de landelijke overheid.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een zo breed mogelijk pakket aan voorzieningen, werkt Leergeld ZWF samen met een aantal andere organisaties verenigd in SAM& en te vinden op www.samenvoorallekinderen.nl. De partners zijn Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en de Stichting Jarige Job. Ouders kunnen hun aanvraag doen op het portal van SAM&.

Kijk voor meer informatie op de website van Vrienden van Stichting Leergeld ZWF

Leergeld ZWF heeft een ANBI-status. Hierdoor kan een gift/donatie meegenomen worden in de aangifte voor de belastingdienst. 

Belangstelling? Stuur een mailtje en wij nemen contact met je op!