Doelstelling

Stichting Leergeld Zuid-West Friesland (gemeentes Fryske Marren en Súdwest-Fryslân) heeft ten doel het voorkomen van sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend of niet beschikbaar zijn. Doel: normaal participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school, sport en cultuur.

Beleidsplan

Bekendheid geven aan vooral scholen betreffende de mogelijkheid voor ondersteuning. Contact maken en onderhouden met gemeentelijke en maatschappelijke instanties waar deze kinderen bekend zijn.

De Leergeldformule toepassen, waarbij de hulp bestaat uit analyse en advies met betrekking tot niet gebruikte voorzieningen en de hulpbijdrage in principe in natura wordt gegeven.

Contact maken en onderhouden met de instanties, bedrijven en particulieren die financiële ondersteuning aan Leergeld  verstrekken. En het continu opsporen van mogelijkheden om in samenwerking met maatschappelijke organisaties donaties voor Leergeld te verkrijgen.

De bijdrage per kind wordt gemaximeerd per activiteit en is gerelateerd aan de beschikbare middelen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden, de vrijwilligers en de  intermediairs, die de gezinnen bezoeken, werken allen op vrijwillige basis.
Sinds 1 januari 2020 zijn de coördinatoren voor 18 uur in loondienst.