Doelstelling

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen. We bieden kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar.

Daarom is ons motto: alle kinderen in Súdwest Fryslân en De Fryske Marren mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Ouders en verzorgenden kunnen bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland een aanvraag indienen voor een individuele bijdrage voor hun kind(eren) op het
gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.