Organisatie

Stichting Leergeld ZWF
  1. Home
  2. Organisatie

Stichting Leergeld ZWF

Stichting Leergeld Sneek e.o. is opgericht in maart 2006 en is operationeel vanaf 2007. In oktober 2017 is Stichting Leergeld ZWF opgericht. Werkgebied: de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Bestuur

Minze Havinga

dhr. M. Havinga

Voorzitter

Beroep:
Voormalige teamleider aan School Lyndensteyn in Beetsterzwaag.
Motivatie:
Onderwijs is en was voor mij; zoeken naar- en uitgaan van mogelijkheden. Leergeld is het facaliteren van deze mogelijkheden.

Sijmen Wijbenga

dhr. S. Wijbenga

Vice-voorzitter

Beroep:
Voormalig raadslid VVD
Motivatie:
Vanuit mijn Liberale uitgangspunten, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid, help ik graag mensen en speciaal kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Leergeld Zuidwest Friesland past perfect in dit kader en daarom zet ik mij daar met hart en ziel voor in.

Loes Neuvel

mw. M.L. Neuvel

Secretaris

Beroep:
Medewerker gebiedsteam Jeugd vanuit het welzijnswerk
Motivatie:
Kinderen hebben de toekomst en ik vind het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

Tjalling Wiersma

drs. T.J. Wiersma

Penningmeester

Beroep:
Bedrijfskundige, accountant,
ondernemer
Motivatie:
Kennis en kunde inzetten voor kwetsbare kinderen om hun te helpen aan een betere toekomst.

Yvonne Kerremans

mw. Y.L. Kerremans

Algemeen bestuurslid

Beroep:
Voormalig Projectcoördinator Museum Drachten
Motivatie:
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in het maatschappelijk leven. Zet me graag in voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Coördinatoren Leergeld ZWF

De coördinatoren hebben de verantwoordelijkheid voor de toekenningen van de aanvragen, zij versterken de netwerken en werven en begeleiden de intermediairs. Sinds 1 januari 2020 zijn de  coördinatoren voor 18 uur per week in loondienst.

Onze coördinatoren zijn:
Janet voor de Gemeente De Fyske Marren
Paula
voor de Gemeente Súdwest Fryslân

De coördinatoren worden ondersteund door vrijwilligers voor:
de administratie door Yvonne en de ICT door Tjeerd.

Intermediairs, een belangrijke schakel

De intermediairs bezoeken de gezinnen thuis. In een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en er vindt een toetsing van de inkomenssituaties plaats. De intermediair blijft de vaste contactpersoon voor de gezinnen. Er zijn ca. 20 vrijwillige intermediairs actief.

Het aantal aanvragen neemt toe, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie onder: vacatures