Stichting Leergeld ZWF

Stichting Leergeld Sneek e.o. is opgericht in maart 2006 en is operationeel vanaf 2007. In oktober 2017 is Stichting Leergeld ZWF opgericht. Werkgebied: de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Bestuur

Minze Havinga

dhr. M. Havinga

Voorzitter

Beroep:
Voormalige teamleider aan School Lyndensteyn in Beetsterzwaag.
Motivatie:
Onderwijs is en was voor mij; zoeken naar- en uitgaan van mogelijkheden. Leergeld is het faciliteren van deze mogelijkheden.

Loes Neuvel

mw. M.L. Neuvel

Secretaris

Beroep:
Medewerker gebiedsteam Jeugd vanuit het welzijnswerk
Motivatie:
Kinderen hebben de toekomst en ik vind het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

Tjalling Wiersma

drs. T.J. Wiersma

Penningmeester

Beroep:
Bedrijfskundige, accountant,
ondernemer
Motivatie:
Kennis en kunde inzetten voor kwetsbare kinderen om hun te helpen aan een betere toekomst.

Janet van der Horst

mw. J. van der Horst

Algemeen bestuurslid

Beroep:

Motivatie:

Coördinatoren Leergeld ZWF

De coördinatoren hebben de verantwoordelijkheid voor de toekenningen van de aanvragen, zij versterken de netwerken en werven en begeleiden de intermediairs. Sinds 1 januari 2020 zijn de  coördinatoren voor 18 uur per week in loondienst.

Onze coördinatoren zijn:
Janet voor de Gemeente De Fyske Marren
Paula
voor de Gemeente Súdwest Fryslân

De coördinatoren worden ondersteund door vrijwilligers voor:
de administratie door Yvonne en de ICT door Tjeerd.

Intermediairs, een belangrijke schakel

De intermediairs bezoeken de gezinnen thuis. In een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en er vindt een toetsing van de inkomenssituaties plaats. De intermediair blijft de vaste contactpersoon voor de gezinnen. Er zijn ca. 20 vrijwillige intermediairs actief.

Het aantal aanvragen neemt toe, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie onder: vacatures