Intermediairs

Een belangrijke schakel

De intermediairs bezoeken de gezinnen thuis. In een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en er vindt een toetsing van de inkomenssituaties plaats. De intermediair blijft de vaste contactpersoon voor de gezinnen. Er zijn ca. 20 vrijwillige intermediairs actief.

Het aantal aanvragen neemt toe, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie onder: vacatures