Gift van € 2.000 door de P.G. Martensstichting

De P.G. Martensstichting heeft in de loop van zijn bestaan bijgedragen aan opleidingen, zowel op individueel niveau als op instellingsniveau.
De stichting heeft onder andere geïnvesteerd in opleidingen en leermiddelen, bijgedragen aan de oprichting van een (theologische) bibliotheek, priester studenten financieel ondersteund in binnen en buitenland.

Uitgaande van dat idee, het belang van een goede opleiding en het besef dat de jeugd de toekomst heeft en moet maken, dat ‘mee kunnen doen’ een belangrijke factor van geluk/succes is, heeft het bestuur van de P.G. Martensstichting besloten zich bij de liquidatie van de stichting te richten op jongeren. En daarmee kwam Leergeld in beeld.

Het bestuur van de P.G. Martensstichting heeft de Leergeld organisatie, o.a. middels de websites, goed bestudeerd en de P.G. Martens stichting wil graag € 2000,- schenken aan elke lokale Leergeld stichting die per 1 januari 2021 operationeel is in Nederland.

Leergeld Zuidwest Friesland is 1 van de 111 Leergeldstichtingen, die op dit moment actief is. Er is 1 voorwaarde nl. dat de donatie alleen besteed mag worden aan de doelgroep, de kinderen. Dat is voor ons geen probleem, want zo gaan wij om met alle giften/donaties die wij ontvangen; ze worden ingezet voor concrete voorzieningen die ten goede komen aan kinderen.

Wij danken de P.G. Martensstichting voor hun welwillendheid en zullen hun bijdrage naar wens besteden.

Deel dit bericht
PG Martensstichting

Meer nieuws