Bestuur

Stichting Leergeld ZWF
  1. Home
  2. Bestuur

Stichting Leergeld ZWF

Stichting Leergeld Sneek e.o. is opgericht in maart 2006 en is operationeel vanaf 2007. In oktober 2017 is Stichting Leergeld ZWF opgericht. Werkgebied: de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Bestuur

Minze Havinga

dhr. M. Havinga

Voorzitter

Beroep:
Voormalige teamleider aan School Lyndensteyn in Beetsterzwaag.
Motivatie:
Onderwijs is en was voor mij; zoeken naar- en uitgaan van mogelijkheden. Leergeld is het facaliteren van deze mogelijkheden.

Sijmen Wijbenga

dhr. S. Wijbenga

Vice-voorzitter

Beroep:
Voormalig raadslid VVD
Motivatie:
Vanuit mijn Liberale uitgangspunten, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid, help ik graag mensen en speciaal kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Leergeld Zuidwest Friesland past perfect in dit kader en daarom zet ik mij daar met hart en ziel voor in.

Loes Neuvel

mw. M.L. Neuvel

Secretaris

Beroep:
Medewerker gebiedsteam Jeugd vanuit het welzijnswerk
Motivatie:
Kinderen hebben de toekomst en ik vind het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

Tjalling Wiersma

drs. T.J. Wiersma

Penningmeester

Beroep:
Bedrijfskundige, accountant,
ondernemer
Motivatie:
Kennis en kunde inzetten voor kwetsbare kinderen om hun te helpen aan een betere toekomst.

Yvonne Kerremans

mw. Y.L. Kerremans

Algemeen bestuurslid

Beroep:
Voormalig Projectcoördinator Museum Drachten
Motivatie:
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in het maatschappelijk leven. Zet me graag in voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Menu